Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đổi mới mô hình hoạt động

Trên cơ sở xem xét, sáp nhập các tổ, đội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhau, Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái đã thực hiện sáp nhập 3 đội thủ tục hàng hóa XNK gồm XNK I- Ka Long, XNK II Bắc Luân và ICD Thành Đạt thành Đội thủ tục hàng hóa XNK và được đặt tại trụ sở Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái.
Ngoài ra, bộ phận kiểm tra, giám sát hàng hóa thuộc 3 đội thủ tục hàng hóa XNK cũng sẽ được bố trí thành 2 đội kiểm tra giám sát hàng hóa.
Việc triển khai mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái nhằm đưa ra một mô hình quản lý theo hướng tập trung, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của ngành hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp XNK.  
qtv
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức công bố triển khai đề án “Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái”. Ảnh: QNP

Thông qua việc triển khai mô hình, cũng khẳng định quyết tâm của Cục Hải quan Quảng Ninh trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng và Nghị quyết 19 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Ninh bằng những công việc cụ thể, nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là trong điều kiện thời gian tới, trên địa bàn thành phố Móng Cái sẽ có thêm một số điểm thông quan hàng hóa mới. 

Việc triển khai đề án “Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái” gắn với việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế tại Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái là cơ sở chuẩn bị cho công tác quản lý hải quan khi thành phố Móng Cái triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể, tập trung các kho bãi, tập kết hàng hóa XNK theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2030. 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, tính tiên phong của Cục hải quan Quảng Ninh trong thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đóng góp quan trọng vào những thành công chung của tỉnh, đặc biệt là trong công tác thu ngân sách, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh. 
Để “Đề án mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái” được triển khai thành công theo đúng mong đợi, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh và Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái tiếp tục cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong các khâu, bước thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa. Việc triển khai đề án cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chống thất thu, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nhấn mạnh, cán bộ luôn là vấn đề cốt lõi trong việc triển khai các công việc, do đó, Cục hải quan Quảng Ninh cần tiếp tục quán triệt, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công chức hải quan. 
Các ngành chức năng như Công an, Biên Phòng, chính quyền địa phương cũng cần tích cực phối hợp cùng ngành hải quan, nâng cao cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp có làm ăn thuận lợi, thì mới có điều kiện nộp thuế, đảm bảo thu ngân sách cho nhà nước. 
Nguồn: qtv.vn
Quốc Thắng