ISEC - Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin XNK cho doanh nghiệp - HQQN

ISEC xin gửi tới cộng đồng doanh nghiệp đôi nét giới thiệu về mô hinhg Quản lý Hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái!
Hải quan Quảng Ninh tiên phong trong cả nước trong triển khai quản lý tập trung và là đầu tàu cải cách hành chính của UBND tỉnh Quảng Ninh.