11 tháng năm 2021: Quảng Ninh đạt tổng thu ngân sách trên 42.400 tỷ đồng

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp, gây ra những khó khăn, thách thức trong công tác thu ngân sách nhà nước. Mặc dù vậy, ngay từ đầu năm tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, các ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm kịch bản tăng trưởng, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước đến nay đạt 42.440 tỷ đồng, bằng 82% dự toán, 96% so với cùng kỳ. Trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 8.900 tỷ đồng, thu nội địa đạt trên 33.500 tỷ đồng. Ước thu ngân sách cả năm đạt 51.500 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Trung ương giao, bằng 105% so với cùng kỳ.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, nhất là ngành Thuế, Hải quan và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đảm bảo tiến độ thu ngân sách. Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế số thu ngân sách nhà nước còn phải thực hiện trong tháng 12/2021 là hơn 9.000 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải khẩn trương rà soát, đôn đốc, đảm bảo các nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh; nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành than, điện, xi măng, xăng dầu để phục vụ chỉ đạo điều hành thu ngân sách. Các địa phương, đặc biệt là TP Hạ Long triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách đối với tiền sử dụng đất, thuê đất trên địa bàn. 
Báo Quảng Ninh