Móng Cái đẩy nhanh thông quan hàng hóa, đảm bảo phòng chống dịch

Hàng hóa XNK thông suốt qua cầu phao km3+4 Hải Yên.
Hàng hóa XNK thông suốt qua cầu phao Km3+4 Hải Yên.

Kể từ ngày 10/1, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã chính thức khôi phục thông quan 3 cửa khẩu/lối mở biên giới tại thành phố Đông Hưng (phía Việt Nam là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu phao Km 3+4. Đây là những cặp cửa khẩu/lối mở có ý nghĩa quan trọng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cả 2 bên. Phía Quảng Tây đã cam kết trước mắt sẽ ưu tiên xử lý hàng tồn đọng tại cửa khẩu, đặc biệt là nông sản và hàng đông lạnh. 

TP Móng Cái đã và đang thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo khu vực cửa khẩu là “vùng xanh an toàn”, "an toàn để xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn" theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Quảng Ninh. TP đã chỉ đạo, rà soát, kiểm tra việc thực hiện xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 đối với hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả các mặt hàng hoa quả và hàng có nguồn gốc bảo quản mát hoặc được cấp đông); ưu tiên sắp xếp vị trí thông quan đối với hàng hóa đã đảm bảo an toàn  phòng chống dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp, cư dân biên giới có hoạt động xuất nhập khẩu đã chủ động phối hợp Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 trên hàng hóa và phương tiện vận chuyển, góp phần đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa. Các lực lượng liên ngành đã chủ động bố trí, sắp xếp, điều tiết phương tiện khoa học nên không để xảy ra ùn tắc cục bộ, bảo đảm quy trình an toàn hàng hóa, phương tiện.

Đến 11h ngày 13/1, đã có 1.254 phương tiện XNK, trong đó qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 là 906 xe; qua lối mở Km3+4 Hải Yên là 348 xe.

Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái)