Gần 10.000 tấn hàng chuỗi lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc qua Lối mở cầu phao tạm Km3+4

Các doanh nghiệp bốc xếp hàng thủy sản đông lạnh lưu kho tại Cảng ICD Thành đạt để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Các doanh nghiệp bốc xếp hàng thủy sản đông lạnh lưu kho tại Cảng ICD Thành đạt để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cụ thể, từ ngày 17/6 đến hết ngày 19/6 đã có 338 container hàng hóa chuỗi lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc quan lối mở này với tổng lượng hàng hóa 8.639 tấn, trong đó có 40 xe chở 962 tấn hàng hoa quả tươi; 123 xe chở 573 tấn hải sản tươi sống; 58 xe chở 1.440 tấn hàng thủy hải sản đông lạnh; 158 xe chở 5.554 tấn hàng nông sản.

Riêng trong ngày 20/6, có tổng số 35 xe xuất khẩu hàng hóa thuộc chuỗi lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc qua lối mở này.

Tại thời điểm trước ngày 17/6, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các mặt hàng thuộc chuỗi lạnh chưa thể xuất khẩu được sang Trung Quốc qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn TP Móng Cái. Riêng tại cảng ICD Thành Đạt đã có 118 container hàng chuỗi lạnh lưu bãi và 557 container hàng hóa thuộc chuỗi lạnh lưu tại các kho đông lạnh.

XNK hàng hóa qua Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên
XNK hàng hóa qua Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên

Được biết, trước đó Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu TP Đông Hưng (Trung Quốc) đã gửi thư trao đổi với Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam), trong đó thống nhất từ ngày 17/6/2022: khôi phục thông quan hàng chuỗi lạnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở km3+4 Hải Yên; vận hành thử nghiệm hoạt động thông quan tại bến biên mậu Đông Hưng, thời gian hoạt động hàng ngày là 9 giờ-17 giờ (giờ Bắc Kinh), tức từ 8 giờ-16 giờ (giở Hà Nội). Trong thời gian vận hành thử nghiệm, dự kiến mỗi ngày có 40 tàu tham gia và chỉ có hàng tinh bột sắn được thông quan.

Như vậy, từ ngày 17/6, hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn TP Móng Cái đã trở lại bình thường. 

Theo Báo Quảng Ninh