Tọa đàm hiệu chỉnh bộ phiếu khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2022

Quang cảnh chương trình tọa đàm về DDCI do IPA phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Tham dự chương trình có gần 100 đại biểu là chuyên gia dữ liệu của Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; chuyên gia nghiên cứu DDCI; đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được nghe chuyên gia nghiên cứu DDCI phân tích sơ bộ kết quả DDCI tỉnh Quảng Ninh năm 2021 và thông tin nhanh những nét mới trong phương pháp đánh giá, chọn mẫu, bộ phiếu điều tra DDCI Quảng Ninh năm 2022.

Qua phân tích của chuyên gia, các đại biểu dự tọa đàm đã trao đổi, đóng góp ý kiến về một số vấn đề trong triển khai điều tra DDCI 2022, như: Điều chỉnh các câu hỏi, đối tượng khảo sát cho phù hợp hơn với tính chất, điều kiện đặc thù của từng sở, ngành, địa phương; ứng dụng CNTT, số hóa để triển khai khảo sát trực tuyến với các câu hỏi cụ thể theo từng đối tượng khảo sát; tăng lượng phiếu tương tác của những doanh nghiệp, nhà đầu tư thường xuyên thực hiện thủ tục tại trung tâm hành chính công các cấp để đảm bảo tính sát thực; điều chỉnh lại nội dung, cách thức, cách hỏi, cách định hướng trả lời... của các câu hỏi trong phiếu khảo sát DDCI theo hướng khách quan, khoa học, chuyên nghiệp…

Qua ý kiến góp ý của các đại biểu, chuyên gia nghiên cứu DDCI đã trực tiếp giải đáp một số vấn đề và tiếp thu, ghi nhận để hiệu chỉnh Bộ phiếu điều tra DDCI Quảng Ninh năm 2022.

Cũng trong chương trình, các đại biểu đã được nghe chuyên gia dữ liệu của Dự án PCI, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam định hướng, gợi mở, khuyến nghị một số vấn đề trọng tâm trong việc xây dựng bộ chỉ số DDCI của tỉnh sát với Bộ chỉ số PCI quốc gia, phù hợp với chủ trương của Trung ương và của tỉnh; sát với tình hình thực tế phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới và có hiệu quả thiết thực trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư…

Các đại biểu nghiên cứu bộ phiếu điều tra DDCI Quảng Ninh năm 2022.

Chương trình tọa đàm là dịp để các đơn vị nhìn lại và đánh giá chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương từ góc nhìn, tiếng nói của các chuyên gia có uy tín và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Từ đó tiếp tục thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và các phòng, ban, phường, xã cấp cơ sở; tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. Đồng thời, tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

Chương trình cũng là cơ hội để hoàn thiện tốt hơn bộ chỉ số DDCI, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp nâng cao chỉ số PCI những năm tiếp theo, nhất là việc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề hạn chế, tồn tại trong những lĩnh vực được khảo sát. Từ đó thực sự đưa DDCI trở thành điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần các nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh và quyết tâm nâng cao chất lượng thực chất và kết quả xếp hạng các bộ chỉ số cải cách theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Là sáng kiến của tỉnh Quảng Ninh để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, việc triển khai DDCI trong những năm qua đã góp phần tạo sự cạnh tranh, thi đua giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong việc phục vụ cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, qua đó thu hút nhà đầu tư, phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Quảng Ninh gắn với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch.

Đại diện các sở, ban, ngành, địa phương tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến trong chương trình tọa đàm.

DDCI của Quảng Ninh đã bước sang năm thứ 8, đòi hỏi phải được đổi mới cách tiếp cận, tư duy cải cách phù hợp với xu hướng phát triển và bối cảnh mới để có thể tiếp cận được với các chuẩn mực cao hơn nhằm xây dựng nền hành chính quản lý - quản trị - kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội; tạo lập môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, nhất là trước sự phát triển của chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Qua đó, đòi hỏi các đơn vị phải đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính, tăng cường cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Chuyên gia DDCI tiếp thu các ý kiến và trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều nội dung ngay trong buổi tọa đàm.

Năm 2022, bộ chỉ số DDCI Quảng Ninh tiếp tục được chuẩn hóa để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh về chất lượng phục vụ của các cơ quan chính quyền; bổ sung việc triển khai chuyển đổi số trong việc tiếp cận, minh bạch thông tin; tăng lượng phiếu tương tác trực tiếp với doanh nghiệp; thực hiện khảo sát hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến... Thời gian khảo sát từ tháng 10 đến hết tháng 12/2022.

Theo Baoquangninh.com.vn