Móng Cái: Hơn 3.200 tấn hàng hóa XNK trong ngày 29/4

Tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2, hoạt động XNK được thực hiện theo hình thức thông quan hẹn trước. Trong ngày 29/4, đã có 3.241 tấn hàng hóa các loại XNK qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn.

Nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2
Nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2.

Cụ thể, tại Lối mở cầu phao tạm km 3+4 Hải Yên, có 2.257 tấn hàng hóa xuất khẩu, trong đó có 1.491 tấn nông sản, 624 tấn hàng thủy sản đông lạnh, 132 tấn hàng thủy sản tươi sống và 10 tấn hàng khác.

Tại Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 có 400 tấn hàng xuất khẩu, gồm: 340 tấn sợi, 60 tấn sầu riêng; hàng nhập khẩu có 584 tấn. Trong đó, linh kiện máy móc 20 tấn, hàng tạp hóa 328 tấn, nguyên liệu may mặc 152 tấn, cá giống 4 tấn, linh kiện điện tử 80 tấn.

Hàng nông sản tại Cảng ICD Thành Đạt
Hàng nông sản tại Cảng ICD Thành Đạt chờ xuất khẩu sang Trung Quốc qua Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên.

Tổng trọng lượng hàng hóa XNK từ đầu năm đến hết ngày 29/4/2023 đạt  498.715 tấn, tăng 342% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 đạt 221.523 tấn (nhập khẩu 171.604 tấn, xuất khẩu 49.919 tấn), tăng 205% so cùng kỳ năm 2022, bình quân đạt 2.284 tấn hàng hóa XNK/ngày.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng hóa tại bãi kiểm hóa cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên
Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng hóa tại bãi kiểm hóa cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên.

Tại Lối mở cầu phao tạm Km 3+4 Hải Yên có 256.777 tấn hàng hóa xuất khẩu, bình quân đạt 143 phương tiện/ngày, 2.293 tấn/ngày, tăng 610% so cùng kỳ năm 2022. Hàng hóa nhập khẩu đạt 20.415 tấn hàng tạp, hàng vải may mặc, tăng 406% so cùng kỳ năm 2022.

Theo baoquangninh.com.vn