Móng Cái: Gần 770.000 tấn hàng hóa XNK qua các cửa khẩu, lối mở

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái giám sát hàng hóa nhập khẩu tại bãi kiểm hóa cầu Bắc Luân 2
Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái giám sát hàng hóa nhập khẩu tại bãi kiểm hóa cầu Bắc Luân 2.

Tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 có 22.149 phương tiện chở 369.594 tấn hàng hóa XNK, tăng 141% so với cùng kỳ 2022, bình quân đạt 2.678 tấn hàng hóa XNK/ngày, (trong đó, hàng nhập khẩu đạt 276.020 tấn, hàng xuất khẩu đạt 93.574 tấn).

Tại Lối mở Cầu phao tạm Km 3+4 Hải Yên, có 23.107 phương tiện chở 379.185 tấn hàng hóa xuất khẩu, bình quân đạt 142 phương tiện/ngày, chở 2.326 tấn/ngày, tăng 489% so cùng kỳ 2022. Trong đó, hoa quả 130.364 tấn, bột sắn 73.043 tấn, thủy hải sản đông lạnh 90.726 tấn, hạt khô và hàng hóa khác 50.564 tấn; tôm, cua, cá sống 34.488 tấn. Về hàng hóa nhập khẩu, có 6.831 phương tiện Trung Quốc vận chuyển 21.197 tấn hàng tạp, hàng vải may mặc, tăng 193% so cùng kỳ 2022.

Từ đầu năm đến hết ngày 19/6 đã có gần 770.000 tấn hàng hóa XNK qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn TP Móng Cái (Bốc xếp hàng hóa nhập khẩu tại bãi kiểm hóa cầu Bắc Luân 2)
Từ đầu năm đến hết ngày 19/6, đã có gần 770.000 tấn hàng hóa XNK qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn TP Móng Cái. (Ảnh: Bốc xếp hàng hóa nhập khẩu tại bãi kiểm hóa cầu Bắc Luân 2).

Theo báo cáo của UBND TP Móng Cái, tính đến ngày 15/6/2023, thành phố đã thu hút thêm 302 doanh nghiệp XNK hàng hóa qua địa bàn, tăng 182 doanh nghiệp so với cùng kỳ, nâng tổng số 694 doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn, tăng 70% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.463,5 triệu USD, đạt 32,46% kế hoạch, tăng 8,24% so với cùng kỳ.

Theo baoquangninh.com.vn